Hücre içinde değer ayıklama

0
(0)

Hücre içerisinde ayraç arasında ki değeri başka kolona aktaran Visual Basic kodu

Sub Parcala()
  Dim kelime, ayrac As String
  Dim satir, sutun, Yapistir As Variant
'*******************
'ayrac = "."
'sutun = "2"
'satir = "1"
'Yapistir = "3"
'*******************

  ayrac = InputBox("Ayririci Ne Olacak", "Ayrac Girin")
  sutun = InputBox("Hangi Sutundan Baslasin", "Hangi Sutundan Baslasin")
  satir = InputBox("Satir Baslangic Sayisi", "Satir Baslangic Sayisi")
  Yapistir = InputBox("Bulunan deger nereye yapistirilsin", "Bulunan deger nereye yapistirilsin")

'    For i = CInt(satir) To Columns(CInt(sutun)).End(xlDown).Row
    For i = CInt(satir) To Cells(Rows.Count, CInt(sutun)).End(xlUp).Row
    kelime = Cells(i, CInt(sutun)).Value
    If kelime = "" Then GoTo atla:
    kelime = Mid(kelime, (InStr(1, kelime, ayrac, 0) + 1), Len(kelime))
    Cells(i, CInt(Yapistir)).Value = Mid(kelime, 1, (InStr(1, kelime, ayrac, 0) - 1))

    If (Cells(i + 1, CInt(sutun)).Value = "") And (Cells(i + 2, CInt(sutun)).Value = "") And (Cells(i + 3, CInt(sutun)).Value = "") And (Cells(i + 4, CInt(sutun)).Value = "") Then Exit For
atla:
     Next

End Sub

 

Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?

Değerlendirmek için yıldızlara tıklayın.

Ortalama puan 0 / 5. Toplam oy: 0

Bu yazıyı henüz kimse değerlendirmemiş. İlk siz oy verin !

Bu yazıyı faydalı bulmadığınız için çok üzüldük.

Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Nasıl daha faydalı bir yazı hazırlayabiliriz?