Request Item(RITM) içindeki variable alanlarının CSV çıktısını almak

RITM içindeki variable alanlarının CSV çıktısını almak almak için birkaç tabloya sorgu atmanıza gerek olmadan daha pratik bir kod ile bunu yapmak mümkün.

Aşağıdaki FIX script kodu sayesinde variable’ların CSV çıktısını alıp kaydın içine attachment olarak eklenmesini sağlayabilirsiniz.

// var ritmSysId = current.sys_id;
var ritmSysId = 'c5cc43b22f143010731b2f2ef699b6e5';
var set = new GlideappVariablePoolQuestionSet();
set.setRequestID(ritmSysId);
set.load();

var vs = set.getFlatQuestions();
var valuesArray = [];
var csvHeader = [];

for(var i=0;i<vs.size();i++){
var variableLabel = vs.get(i).getLabel();
csvHeader.push(variableLabel.toString());
var variableValue = vs.get(i).getDisplayValue();
valuesArray.push(variableValue.toString());
}

var csvHeaderRow = csvHeader.toString();
var valueRow =  valuesArray.toString();
var sa = new GlideSysAttachment();

var document = csvHeaderRow + "\n" + valueRow;

var ritmRec = new GlideRecord('sc_req_item');
ritmRec.get(ritmSysId);

sa.write(ritmRec, "catalog_variables.csv", "text/csv", document);

 

0 0 oylar
Article Rating